Garage-Vedbod-Dass-Hebré-Båthus

Garaget - är byggt av en gammal timmerstomme och har indragen el (3 fas)

 

Vedboden - är byggd på en gammal timmerstomme har el och även ett 3 fasuttag.

Dasset - är den senaste byggnaden som är uppbygd på gården och byggdes för att ordna en möjlighetatt lätta på trycket för våra gäster när vi hade grupper och arrangemang på gården. dasset har ej el men är urinseparerande med slutet urinkärl som är anpassat för att nyttja urinen för bevattning i odlingarna. Bredvid dasset finns också en varmkompost.